کتاب آموزش تبرید

850,000 

 • بخش اول: معرفی شرکت انجماد سیستم غرب تهران
 • یخچالهای صنعتی
 • سردخانه های کوچک
 • تعریف تبرید
 • انواع مبردها در صنعت سرد سازی
 • شرح سیکل تراکمی تبخیری
 • مروری بر تعاریف فیزیکی و تبدیل واحد در صنعت تبرید
 • کمپرسور
 • کمپرسورهای رفت و برگشتی نوع بسته
 • کمپرسورهای رفت وبرگشت نیمه بسته
 • کمپرسورهای نوع حلزونی (اسکرال)
 • اوپراتور
 • کندانسور
 • شیر انبساط
 • کنترل های فشار قوی وضعیف
 • انواع لوله های مسی در صنعت تبرید
 • شناخن تجهیزات تابلوهای برق صنایع برودتی وانجماد
 • بخش دوم : لوله کشی و نصب تاسیسات تبرید
 • بخش سوم : راهنمای راه اندازی وبهره برداری
 • بخش چهارم :اطلاعات لازم پیرامون نگهداری یخچال و کندانسینگ یونیت
 • بخش پنجم : راهنمای تشخیص و عیب یابی انواع یخچال و سردخانه
 • فرم چک لیست بازدید انواع یخچال و فریزر

انتشارات مرکز آموزش وتحقیقات صنعتی ایران

48 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • بخش اول: معرفی شرکت انجماد سیستم غرب تهران
 • یخچالهای صنعتی
 • سردخانه های کوچک
 • تعریف تبرید
 • انواع مبردها در صنعت سرد سازی
 • شرح سیکل تراکمی تبخیری
 • مروری بر تعاریف فیزیکی و تبدیل واحد در صنعت تبرید
 • کمپرسور
 • کمپرسورهای رفت و برگشتی نوع بسته
 • کمپرسورهای رفت وبرگشت نیمه بسته
 • کمپرسورهای نوع حلزونی (اسکرال)
 • اوپراتور
 • کندانسور
 • شیر انبساط
 • کنترل های فشار قوی وضعیف
 • انواع لوله های مسی در صنعت تبرید
 • شناخن تجهیزات تابلوهای برق صنایع برودتی وانجماد
 • بخش دوم : لوله کشی و نصب تاسیسات تبرید
 • بخش سوم : راهنمای راه اندازی وبهره برداری
 • بخش چهارم :اطلاعات لازم پیرامون نگهداری یخچال و کندانسینگ یونیت
 • بخش پنجم : راهنمای تشخیص و عیب یابی انواع یخچال و سردخانه
 • فرم چک لیست بازدید انواع یخچال و فریزر

انتشارات مرکز آموزش وتحقیقات صنعتی ایران
978-600-173-213-3
113 صفحه
محمد حضوری
چاپ اول 1400

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg