کتاب تغییر و تحول استراتژیک سازمانی

800,000 

  • رویکردی نوین و کاربردی به مدیریت در سازمان
  • اصول موفقیت فردی و سازمانی

50 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب تغییر و تحول استراتژیک سازمانی

آموزش مجازی رهبری تحول در سازمان

  •  تعهدات جدید رهبر استراتژیک
  •  ظرفیت تغییر سازمانی چیست؟
  •  رهبری مبتنی بر اعتماد
  •  پیروان قابل اعتماد
  •  قهرمانان توانمند
  •  مدیریت میانی فعال

 

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-206-6

 

170 صفحه

 

جاناتان اچ. وست اور

 

عماد حمیداوی

 

چاپ اول 1399

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم