آموزش مجازی مدیریت دانش(آموزش آفلاین)

1,800,000 

مدیریت دانش، رویکری کلیدی در حل مشکلات تجاری نظیر رقابت پذیری، کاهش سهم بازار، پارادوکس بهره وری، اطلاعات اضافی و نیاز برای خلاقیت در مواجهه با شرکت های متعدد است. منطق نیاز به مدیریت دانش، بر پایه تغییرات عمده در محیط تجاری است. بنابراین آشنایی با تعاریف و مفاهیم این اصطلاح امری ضروری است.

مقدار:

توضیحات

آموزش مجازی مدیریت دانش

آشنایی کلی با مدیریت دانش
تاریچه مدیریت دانش
معرفی برخی از مدل های مدیریت دانش
فرایندهای مدیریت دانش
آنتولوژی و طبقه بندی مدیریت دانش
فناوری های مدیریت دانش
فرهنگ سازی و توسعه سازمانی برای مدیریت دانش
رایانش اجتماعی

 آقای خانی زاد

مدت دوره آموزشی 16 ساعت که معادل 4 ساعت ویدیو آموزشی میباشد.

مدیران، سرپرستان و علاقمندان به موضوع دوره.

مديريت دانش، شامل خلق دانش، کسب دانش، ذخيره سـازی دانـش، انتـشار و بـه اشـتراک گـذاری دانـش و بالاخره به کارگيری دانش است. سازمان شما بايد به خوبی بتواند دانش  مورد نياز خـود را شناسـایی کنـد، در صورت لزوم، آنرا خلق کند، يا  اينکه از منابع دانش خارج از سازمان، بهره گیرد. هدف از برگزاری این دوره الکترونیکی، آشنایی مدیران، سرپرستان و کارشناسان سازمانهای دولتی و نهادهای خصوصی در رسیدن به این مهم می باشد.