آموزش مجازی تیم سازی و کارتیمی(آموزش آفلاین)

3,000,000 

یک تیم به تعداد کمی از افراد گفته می‌شود که دارای مهارت‌های تکمیل‌کننده‌ی یکدیگر بوده و دارای مقاصد، اهداف، و رویکردی مشترک‌ اند که بر مبنای آنها به هم پیوند می‌خورند و به یکدیگر تکیه می‌کنند. تیم سازی یکی از اقداماتی می باشد که امروزه در سازمان های موفق مورد استفاده قرار می گیرد. تشکیل تیم و مشارکت کارکنان موجب بهبود عملیات و فرآیند تصمیم گیری می شود

مقدار:

توضیحات

آموزش مجازی تیم سازی و کارتیمی

 تیم سازی و کارتیمی

اصول و روش های کارتیمی
مزیت های تیم
تفاوت تیم و گروه کاری
علل احساس نیاز به کارتیمی
محاسن کارتیمی
معایب کارتیمی
آفات کار تیمی
کارتیمی موفق
اصول کار تیمی
مراحل کارتیمی

 

آقای پیمان تاکی

مدت دوره آموزشی 8ساعت که معادل 2:32 ساعت ویدیو آموزشی میباشد

مدیران سازمانها و شرکت ها کلیه افراد علاقمند به موضوع