بسته آموزشی پایش، بهبود و ارتقای سلامت اداری

2,000,000 

محتواي بسته آموزشي :

  • کتاب
  • Power Point

10 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

بسته آموزشی پایش، بهبود و ارتقای سلامت اداری

مخاطبان دوره آموزشی :  

 اكثر پرسنل سازمان به خصوص مديران ، سرپرستان و كارشناسان طيف مخاطبان اين دوره را تشكيل میدهند.

اهداف آموزشی دوره :

هدف از اين برنامه آموزشی آشنايی شركت كنندگان با اصول و اصطلاحات سلامتی از ديدگاه های مختلف در راستای استفاده از آن برای نيل به سلامت اداری است به نحوی كه بتوان در محيط سالم  اداری و داشتن انگيزه مثبت برای ارايه خدمات با كيفيت و كميت مناسب به سازمان متبوع خدمت کرد.

مباحث آموزشی :

  • آشنايی با اصطلاح سلامتی از ديدگاه بهداشت جهانی ، روانشناسی و اجتماعی 
  • نقش مديريت در بهبود محيط مورد نظر و برقراری ارتباطات موثر با همكاران و افزايش انگيزه در ارايه خدمات موثر
  • توصيه های لازم در برقراری ارتباط موثر
  • نكاتی چند برای نيل به موفقيت و اهداف مورد نظر

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم