آموزش مجازی اصول مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی(آموزش آفلاین)

1,800,000 

با توسعه مستمر تجارت در سطح بین الملل، نیاز به تبادل اطلاعات مکتوب چه بصورت نامه و یا ایمیل و آنهم بصورت کامل و مشتری پسند کاملا محسوس می باشد.لذا در این دوره سعی بر این است که تهیه کنندگان اینگونه مکاتبات را به اهمیت نگارش و درج صحیح اطلاعات مورد نیاز برای انجام معاملات خارجی آشنا نمائیم.

مقدار:

توضیحات

اصول مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسیAmerican or British English
3Cs مفهوم
علامت گذاری
بزرگ نویسی حروف
کلمات مختصر
اعداد تاریخ
نکات گرامری
موضوعات رایج مشکل آفرین
مفهوم پاراگراف
تبدیل جملات فارسی به انگلیسی
نامه بازرگانی
نامه های تقاضا
استعلام ها
سفارشات
رزرو کردن
ساختار سازی نامه
پاسخ به نامه ها
نامه های پیگیری
نامه های فروش کالا
نامه های شکایت آمیز
نامه های ر سمی

آقای فرخ نوری

مدت دوره آموزشی 12 ساعت که معادل 3 ساعت ویدیو آموزشی می باشد

مدیران و کارشناسان شاغل در بخش های سفارشات خارجی و امور بازرگانی شرکتها و موسسات مختلف (دولتی و خصوصی)، دست اندرکاران تجارت و خرید و فروش و کلیه افراد علاقمند به اینگونه فعالیتها

با توسعه مستمر تجارت در سطح بین الملل، نیاز به تبادل اطلاعات مکتوب چه بصورت نامه و یا ایمیل و آنهم بصورت کامل و مشتری پسند کاملا محسوس می باشد.لذا در این دوره سعی بر این است که تهیه کنندگان اینگونه مکاتبات را به اهمیت نگارش و درج صحیح اطلاعات مورد نیاز برای انجام معاملات خارجی آشنا نمائیم.