کتاب معرفی نرم افزارهای کاربردی در مدیریت و تولید – مهندسی صنایع

200,000 

 • اقتصاد مهندسی
 • برنامه ریزی و کنترل موجودی
 • برنامه ریزی منابع انسانی

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف : عبدالله آقایی – ناهید جوکار

50 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول ارگونومی
 • فصل دوم اقتصاد مهندسی
 • فصل سوم آمار و کنترل کیفیت
 • فصل چهارم آنالیز تصمیم گیری
 • فصل پنجم برنامه ریزی و کنترل تولید
 • فصل ششم برنامه ریزی و کنترل موجودی
 • فصل هفتم برنامه ریزی منابع انسانی
 • فصل هشتم تحقیق در عملیات
 • فصل نهم تحلیل سیستم ها
 • فصل دهم شبیه سازی
 • فصل یازدهم طرح ریزی واحدهای صنعتی
 • فصل دوازدهم کنترل پروژه
 • فصل سیزدهم گرافیک و ترسیم
 • فصل چهاردهم نگهداری و تعمیرات

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

261 صفحه

 

عبداله آقایی – ناهید جوکار

 

چاپ اول

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg