کتاب معرفی نرم افزارهای کاربردی در مدیریت و تولید – مهندسی صنایع

200,000 

 • اقتصاد مهندسی
 • برنامه ریزی و کنترل موجودی
 • برنامه ریزی منابع انسانی

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف : عبدالله آقایی – ناهید جوکار

50 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب معرفی نرم افزارهای کاربردی در مدیریت و تولید – مهندسی صنایع

آموزش آنلاین مدیریت تولید و عملیات

 •  ارگونومی
 •  اقتصاد مهندسی
 •  آمار و کنترل کیفیت
 •  آنالیز تصمیم گیری
 •  برنامه ریزی و کنترل تولید
 •  برنامه ریزی و کنترل موجودی
 •  برنامه ریزی منابع انسانی
 •  تحقیق در عملیات
 •  تحلیل سیستم ها
 •  شبیه سازی
 •  طرح ریزی واحدهای صنعتی
 •  کنترل پروژه
 •  گرافیک و ترسیم
 •  نگهداری و تعمیرات

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

261 صفحه

 

عبداله آقایی – ناهید جوکار

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم