کتاب مهارت در چنگال آندروز

750,000 

بخش اول : خطوط میانه و انواع آن

 • فصل اول: مبانی چنگال آندروز (خطوط میانه)
 • فصل دوم: خطوط میانه استاندارد
 • فصل سوم: خطوط میانه شیف
 • فصل چهارم: خطوط میانه داخلی
 • فصل پنجم: خطوط میانه شکاف

بخش دوم : دیگر خطوط چنگال

 • فصل ششم: خطوط هشدار
 • فصل هفتم : موازی‌های لغزنده
 • فصل هشتم : موازی‌های فیبوناچی
 • فصل نهم : خطوط ماشه
 • فصل دهم : تکنیک گسترده سازی
 • فصل یازدهم : معامله با خطوطمیانه

بخش سوم : چنگال‌ها و نواحی X Point

 • فصل دوازدهم : تلاقی چنگال‌ها
 • فصل سیزدهم : تلاقی چنگال با نواحی افقی
 • ……….

 

انتشارات کتاب مهربان

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

بخش اول : خطوط میانه و انواع آن

 • فصل اول: مبانی چنگال آندروز (خطوط میانه)
 • فصل دوم: خطوط میانه استاندارد
 • فصل سوم: خطوط میانه شیف
 • فصل چهارم: خطوط میانه داخلی
 • فصل پنجم: خطوط میانه شکاف

بخش دوم : دیگر خطوط چنگال

 • فصل ششم: خطوط هشدار
 • فصل هفتم : موازی‌های لغزنده
 • فصل هشتم : موازی‌های فیبوناچی
 • فصل نهم : خطوط ماشه
 • فصل دهم : تکنیک گسترده سازی
 • فصل یازدهم : معامله با خطوطمیانه

بخش سوم : چنگال‌ها و نواحی X Point

 • فصل دوازدهم : تلاقی چنگال‌ها
 • فصل سیزدهم : تلاقی چنگال با نواحی افقی
 • فصل چهاردهم : تلاقی چنگال با نواحی مورب
 • فصل پانزدهم : چنگال آندروز در هارمونیک تریدینگ

بخش چهارم : اندیکاتورها در خطوط میانه

 • فصل شانزدهم : هم افزایی چنگال و MACD
 • فصل هفدهم : هم افزایی چنگال و استوکاستیک
 • فصل هجدهم :هم افزایی چنگال و RSI
 • فصل نوزدهم :هم افزایی چنگال و بولینگر باند
 • فصل بیستم :نرم‌افزارهای چنگال

 


انتشارات کتاب مهربان

 

978-600-407-045-4

 

320 صفحه

 

دکتر علی محمدی

 

 

چاپ سوم 1398

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg