کتاب الگوریتم توسعه خرد محور

320,000 

  • مدیریت و توسعه
  • توسعه خرد محور
  • یافتن جهت توسعه

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف: سید علی ابطحی

50 در انبار

مقدار:

توضیحات

         الگوریتم توسعه خرد محور

  •  مدیریت و توسعه
  •  توسعه خرد محور
  •  یافتن جهت توسعه
  •  حرکت در مسیر توسعه
  •  الگوریتم توسعه ی خرد محور

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-196-9

 

152 صفحه

 

سید علی ابطحی

 

چاپ اول 1399

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg