آموزش مجازی سامانه تجارت EPL-NTSW(وبینار آنلاین)

12,900,000 

تاریخ :  ٤ و ١١ و ١٨ و ٢٥   آبان

مدرس : آقای علی هادی

ساعت  : ٩ الی ١٣

 تعداد جلسات :  ٤ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای آموزش مجازی سامانه تجارت EPL-NTSW :

١) ثبت نام و دریافت نقش
٢) مدیریت نمایندگان
٣) دریافت شناسه کالا
٤) معرفی فروشنده خارجی
٥) کلیه مراحل ثبت سفارش
٦) تخصیص ارز
٧) معامله ارز
٨) اظهار منشا ارز و کد ساتا
٩) رفع تعهد ارزی
١٠) بارنامه ها
١١) بیمه ها
١٢) مشاهده امور گمرکی صادرات و واردات
١٣) عملیات گارانتی