آموزش مجازی کنترل کیفیت آماری (SQC)؛(وبینار آنلاین)

4,100,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید
مدرس : آقای مهندس علیرضا اسکندری
ساعت : _
تعداد جلسات : ٢ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای دوره کنترل کیفیت آماری : 

١) مفاهیم و تعاریف اساسی
٢) نمودار خطی
٣) نمودار میله ای
٤) نمودار دایره ای
٥) هیستوگرام
٦) نمودار علت و معلول
٧) نمودار پارتو
٨) نمودارهای کنترل
٩) مقدمه ای بر آمار و احتمالات
١٠) توزیع های احتمالی
١١) توزیع نرمال
١٢) محاسبه نسبت اقلام خارج از تلرانس با استفاده از توزیع نرمال
١٣) قابلیت فرآیند
١٤) بهبود فرآیند