کتاب چگونه کارکنانی با انگیزه و عاشق کار و سازمان داشته باشیم

210,000 

دوره آموزشی روش ها و فنون ایجاد انگیزش در کارکنان

کتاب چگونه کارکنانی با انگیزه و عاشق کار و سازمان داشته باشیم

این کتاب در صدد است تا با بهره گیری از نظریه ها،تجارب عملی و الگوهای سازمانی موفق،مدیران و سرپرستان سازمان های ایرانی را بیش از پیش با این پدیده ها آشنا کرده و مهارت های مربوط به ایجاد،حفظ و ارتقاء این ویژگی ها را به  آنان بیاموزد.


انتشارات سازمان مدیریت صنعتی
نویسنده :          بهزاد ابولعلائی

ناموجود

توضیحات

کتاب چگونه کارکنانی با انگیزه و عاشق کار و سازمان داشته باشیم

دلبستگی به کار و سازمان

دلبستگی تام و تمام کارکنان به کار و سازمان

داستان های واقعی و لحظات اشتیاق آفرین

عوامل کلیدی موثر بر رضایت و انگیزه کارکنان

یادگیری و فرصت های رشد کارکنان

تناسب شخص و شغل و رابطه آن با انگیزش

چه باید کرد

انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

8_006_275_600_978
185 صفحه
 نویسنده :          بهزاد ابولعلائی
چاپ ششم   1398

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم