کتاب کاربرد کامپیوتر و مدیریت فایل ها – مهارت دوم ویندوز

50,000 

  • کار با کامپیوتر و آشنایی با ویندوز
  • آشنایی با قابلیت های استاندارد یک پنجره
  • آشنایی با ساختار مدیریت یک فایل در ویندوز

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولفین: الهام حاجی بنده – محمدرضا عافی

50 در انبار

مقدار:

توضیحات

 کاربرد کامپیوتر و مدیریت فایل ها

  • فصل اول /  شروع کار با کامپیوتر و آشنایی با ویندوز
  • فصل دوم /  آشنایی با قابلیت های استاندارد یک پنجره
  • فصل سوم /  آشنایی با ساختار مدیریت یک فایل در ویندوز
  • فصل چهارم /  فایل
  • فصل پنجم /  جستجو
  • فصل ششم /  تنظیم ها
  • فصل هفتم /  مفاهیم تکمیلی

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

140 صفحه

 

الهام حاجی بنده – محمدرضا عافی

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg