آموزش مجازی اصول بهینه انبارداری و توزیع GDP & GSP (وبینار آنلاین)

9,900,000 

تاریخ :  برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید
مدرس : آقای علی اصغر صفری فرد
ساعت :  ١٤ الی ١٨
تعداد جلسات : ٢ جلسه

ناموجود

توضیحات

آموزش مجازی اصول بهینه انبارداری و توزیع GDP & GSP :

١) تعریف انبار و اهمیت انبارداری درست
٢) تقسیم بند انبارهای دارویی
٣) تاسیسات و تجهیزات
٤) چیدمان کالا و نحوه انبارداری مواد و محصولات خاص
٥) الزامات و شرایط انبارداری و پایش آنها
٦) انبارداری کالاهای مرجوعی، فراخوان شده، منسوخ شده، در قرنطینه و ریلیز شده
٧) سردخانه و حفظ زنجیره سرد
٨) تهیه نقشه دمایی انبار
٩) انتخاب کارکنان،آموزش کارکنان
١٠) الزامات حمل و نقل محصولات دارویی
١١) استفاده از ماشین های یخچال دار
١٢) عملیات حمل و نقل در شرایط دمایی تحت کنترل
١٣) موارد مهم در بازرسی و خودبازرسی انبار