آموزش مجازی معافیت ها و مشوق های مالیاتی(وبینار آنلاین)

4,900,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید
مدرس :  آقای دکتر محمد صادقی سیاح
ساعت :  ٩ الی ١٣
تعداد جلسات : ١ جلسه

ناموجود

توضیحات

آموزش مجازی معافیت ها و مشوق های مالیاتی :

١) شرایط استفاده از مشوق ها، معافیت ها و نرخ صفر مالیاتی
٢) بخشودگی ها و تخفیف نرخ مالیاتی
٣) معافیت ها و نرخ صفر مالیاتی
٤) بخشودگی های مالیاتی
٥) تشریح هر یک از مشوق های مالیاتی یا مثال های کاربردی شامل :

تبصره های ٦ و ٧ ماده ١٠٥  ق.م.م و قانون بودجه

ماده ٨١ ق.م.م

مواد ١٣٢ لغایت ماده ١٤٥ ق.م.م

مناطق آزاد تجاری-صنعتی

شرکت های دانش بنیان

واحدهای فناور مستقر در پارک های علم و فناوری