آموزش سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای براساس استاندارد ISO45001

4,950,000 

 تاریخ :  برای رزرو و اطلاعات بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید

 مدرس : آقای مهندس میلاد استاد محمد نظری

 ساعت  :  _

 تعداد جلسات :  ٢ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوا آموزش سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای :

١) آشنایی با مبانی استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای
٢) مقدمه : چرخه PDCA
٣) هدف و دامنه کاربرد
٤) مراجع الزامی
٥) تعاریف، واژگان و اصطلاحات
٦) تشریح الزامات استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای
٧) بند 4 : بافت (ماهیت) سازمان
٨) بند 5 : رهبری و مشارکت کارکنان
٩) بند 6 : طرح ریزی
١٠) بند 7 : پشتیبانی
١١) بند 8 : عملیات
١٢) بند 9 : ارزیابی عملکرد
١٣) بند 10 : بهبود