آموزش مجازی کالیبراسیون عمومی(وبینار آنلاین)

6,000,000 

تاریخ : برای رزرو و اطلاعات بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید

مدرس : آقای مهندس احمد راموز

ساعت : ١٤ الی  ١٨ 

تعداد جلسات : ٢ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش مجازی کالیبراسیون عمومی :  

تعاریف و اصطلاحات اندازه گیری
بررسی جایگاه کالیبراسیون در سیستم های مدیریت کیفیت
آشنایی با خطاهای اندازه گیری و محاسبه عدم قطعیت شرایط محیطی آزمایشگاه
نحوه پیاده سازی اثربخش نظام کالیبراسیون
انواع برچسب های کالیبراسیون
تعیین زمان کالیبراسیون دوره ای
ویژگی های کارکنان آزمایشگاه
بررسی الزامات استاندارد 10012 ISO
اندازه شناسی
دسته بندی و مشخصه ها و انتخاب دستگاه های اندازه گیری
کنترل تجهیزات بازرسی، اندازه گیری و آزمون