آموزش مجازی آیین و آداب تشریفات بین المللی(وبینار آنلاین)

5,700,000 

 تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید

مدرس : خانم صدیقه ببران 

 ساعت  :    _

 تعداد جلسات :  ٢ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای دوره آداب تشریفات بین المللی : 

١) آداب تشریفات بین المللی
٢) آداب تشریفات در همایش ها و کنفرانس های بین المللی
٣) آداب تشریفات در مذاکرات بین المللی
٤) آداب تشریفات در بازدیدهای بین المللی
٥) آداب تشریفات در ضیافت های بین المللی
٦) ارتباطات غیرکلامی و زبان بدن در آداب مراودات بین المللی