وبینار آموزشی انتظامات پیشرفته حرفه ای

4,300,000 

 تاریخ : 15 و 22 آذر

مدرس : آقای رحمان نوری

 ساعت  :    30;17- 30;13

 تعداد جلسات :  ٢ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای دوره :

 

• آشنایی با تعاریف و اصطلاحات تخصصی حوزه حفاظت فیزیکی
• چگونگی ایجاد ویژگی های ممتاز در کارکنان انتظامات
• شناسایی سیستم تلویزیون مدار بسته و اهداف به کارگیری آن
• تهدیدات حفاظتی و راهکارهای عملی مقابله با آن
• عوامل موثر در اتخاذ تدابیر حفاظتی و آشنایی با عناصر
• پشتیبانی کننده حفاظت فیزیکی
• آشنایی با مسئولیت های ویژه و اساسی کارکنان حفاظت فیزیکی
• شناخت وضعیت اضطراری و نحوه اطلاع رسانی به کارکنان
• آشنایی با شیوه سارقان و راهکارهای عملی مقابله
• شیوه های نوین شناسایی و کنترل مراجعین و کارکنان
• شیوه های نظارت و کنترل تجهیزات و خودروها
• نقش حراست در کنترل اغتشاشات داخلی و اقدامات کاربردی آنان در هنگام وقوع
• وظایف اختصاصی واحد حراست یا حفاظت فیزیکی سازمان ها و شرکت ها
• آشنایی با منشور اخلاقی و سازمانی حراست
• شیوه های نهادینه کردن انضباط در رفتار کارکنان حراست و انتظامات