آموزش مجازی توانمندسازی مسئولین دفاتر مدیران(وبینار آنلاین)

9,400,000 

تاریخ : ١٠ و ١٧ تیر
مدرس : آقای حسین شیردل
ساعت : ١٤ الی ١٨
مدت:  ٨ ساعت

مقدار:

توضیحات

محتوای آموزش مجازی توانمندسازی مسئولین دفاتر مدیران : 

تاریخچه و سیر تکاملی مسئول دفتری و منشی گری
خصوصیات، صفات و ویژگی های شخصیتی، کاری و رفتاری یک مسئول دفتر موفق :
رازداری و وفاداری، صداقت
آداب معاشرت اداری
پوشش و آراستگی ظاهری
هوش هیجانی
مدیریت استرس و راه های غلبه بر آن
اعتماد به نفس
نظم و انضباط در محیط کاری
مدیریت زمان و وقت شناسی
مدیریت امور دفتری شامل :
چیدمان کارتابل
تعیین وقت ملاقات با مدیر
ساماندهی پرونده های دفتر
چیدمان و شرایط فیزیکی محیط کار
مدیریت ارتباطات و مکالمات تلفنی
آشنایی با مکاتبات اداری و نامه نگاری اداری
برقراری ارتباط موثر در دفتر با مدیر، همکاران و ارباب رجوع