آموزش مجازی حسابداری حقوق و دستمزد(وبینار آنلاین)

11,400,000 

تاریخ : ١٠ و ١٧ تیر

مدرس : آقای آریتن بیطاری
ساعت :  ١٤ الی ١٨
تعداد جلسات : ٢ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای آموزش مجازی حسابداری حقوق و دستمزد : 

١) خلاصه ای از قوانین کار
٢) خلاصه ای از قوانین بیمه حقوق
٣) خلاصه ای از قوانین مالیات حقوق و دستمزد
٤) معافیت های بیمه ای و مالیاتی حقوق و دستمزد
٥) محاسبه بیمه و مالیات حقوق و دستمزد
٦) ثبت های حسابداری حقوق و دستمزد
٧) حقوق و دستمزد در شرکت های تولیدی
٨) حقوق و دستمزد در شرکت های دولتی


شما ممکن است به دوره آموزشی حسابداری صرافی نیز علاقه مند باشید