آموزش مجازی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)؛(وبینار آنلاین)

5,800,000 

تاریخ : ٢٣ و ٢٤ اردیبهشت
مدرس : آقای امیرحسین میرزا بیگی
ساعت : ١٤ الی ١٨
تعداد جلسات : ٢ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای دوره مدیریت ارتباط با مشتری : 

 CRM چیست؟
تفاوت ماهیت رویکرد رابطه ای با بازاریابی سنتی
مزایای بکارگیری CRM
موارد کاربرد CRM
معرفی CRM و کاربرد آن
جایگاه ارزش در CRM و موازنه آن
نقش کانالهای ارتباطی در اجرای CRM
رضایت و وفاداری مشتری ( مشتری مداری)
نقش نگه داشت مشتری در CRM
جایگاه مدیریت اطلاعات و نرم افزار در CRM
موارد شکست و موفقیت CRM