آموزش مجازی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)؛(وبینار آنلاین)

11,000,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید
مدرس : آقای فرشید باقری
ساعت : ١٤ الی ١٨
تعداد جلسات : ٢ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش مجازی مدیریت ارتباط با مشتری : 

١) CRM چیست؟

٢) تفاوت ماهیت رویکرد رابطه ای با بازاریابی سنتی

٣) مزایای به کارگیری CRM

٤) موارد کاربرد CRM

٥) معرفی CRM و کاربرد آن

٦) جایگاه ارزش در CRM و موازنه آن

٧) نقش های کانال های ارتباطی در اجرای CRM

٨) رضایت و وفاداری مشتری(مشتری مداری)

٩) نقش نگه داشت مشتری در CRM

١٠) جایگاه مدیریت اطلاعات و نرم افزار در CRM

١١) موارد شکست و موفقیت CRM