آموزش مجازی مدیریت اسناد، مدارک و فن بایگانی(وبینار آنلاین)

9,400,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید
مدرس : آقای سید رضا نیری
ساعت : ١٤ الی ١٨
تعداد جلسات : ٢ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش مجازی مدیریت اسناد، مدارک و فن بایگانی : 

کلیات مدیریت اسناد
چرخه اطلاعات و اسناد در سازمان
شناخت انواع نامه های اداری
نامه های وارده، نامه های صادره و انواع آن ها (استفاده از دفاتر مخصوص، تاریخ، تعیین مرجع)
وظایف دبیرخانه (دریافت، ثبت و ارسال)
نظام های دبیرخانه ای در سازمان
تعریف بایگانی و اصول تشکیل پرونده ها و انواع بایگانی
اصول طبقه بندی و کد گذاری پرونده ها و استفاده از فرم ها
مهلت قانونی برای نگهداری اسناد، روش های تنظیم اسناد در بایگانی، اصلاح و کنترل بایگانی
امحای اسناد و مدارک اداری
به کارگیری رایانه در مدیریت اسناد بایگانی
حفظ و نگهداری اسناد و مدارک فنی