آموزش مجازی مدیریت تولید و عملیات(وبینار آنلاین)

6,800,000 

تاریخ :برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید
مدرس : آقای دکتر مصطفی ملکی
ساعت :   ٩ الی ١٣
تعداد جلسات : ٢ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش مجازی مدیریت تولید و عملیات : 

١) تعریف مدیریت تولید و عملیات
٢) انواع مدل های تولید
٣) سیر تحولی تولید
٤) مراحل طراحی یک سیستم تولیدی
٥) انواع سیستم های تولید
٦) تئوری بیوریتم
٧) اصلاح فرآیند ها و روش های بهبود کار
٨) روش های بهبود فرآیندها
٩) کانبان
١٠) سنگرون
١١) گامبا
١٢) روش های تائوچی و AGV و لجستیک هوشمند تولید