آموزش مجازی اصول انبارداری و استفاده بهینه از فضای انبار(وبینار آنلاین)

5,000,000 

تاریخ :  برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید

مدرس : آقای علی اکبر نجار

 ساعت  : _

 تعداد جلسات :  ٢ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش مجازی اصول انبارداری و استفاده بهینه از فضای انبار :

 ١) کلیات زنجیره تامین
٢) بهینه سازی سیستم لجستیک داخلی
٣) انبار (اصول، روش ها، فرآیندها)
٤) تجهیزات و زیرساخت های عملیاتی در انبار
٥) انبارهای تمام مکانیزه (AS / RS)
٦) تولید به هنگام (JIT) و اهمیت آن در لجستیک