کتاب ارتباطات تجاری

110,000 

در دنیایی که جهانی شدن یکی از واقعیت های آن است، داشتن ارتباطات موثر، نقش مهم و حیاتی در موفقیت کسب و کار ها دارد. در این دنیای فرا ملیتی، افراد و شرکت ها باید کاملاً اطمینان حاصل کنند که متعلق به چه کشور یا فرهنگ یا گروه زبانی هستند و چگونه می توانند با افرادی که متعلق به دیگر کشورها و فرهنگ ها و یا گروه های زبانی هستند، در تعامل باشند. در سطح فردی، داشتن ارتباط به زندگی معنا می بخشد. ارتباطات خوب و درست می تواند عشق و ادراک را افزایش دهد. ارتباطات را می توان به عنوان تبادل افکار یا اطلاعات بین دو یا چند فرد به منظور درک متقابل  و داشتن یک عملکرد مطلوب دوجانبه و چندجانبه تعریف کرد.


 نویسنده :      ویکرام بایسن
 مترجم ها  :     حسین نوروزی         مهدی مهذبی

ناموجود

توضیحات

کتاب ارتباطات تجاری

اول / ارتباطات تجاری

دوم / ارتباطات و ساختار سازمانی

سوم / ارتباطات استخدامی

چهارم / ارتباط و فناوری

پنجم / ارتباطات شفاهی

ششم / ارتباطات نوشتاری

هفتم / نامه های تجاری و گزارش نویسی

هشتم / استفاده از روش مطالعه ی موردی

نهم / مهارت ارائه

دهم / ارتباط گروهی

 

انتشارات کتاب مهربان

 

1_075_978-600-407
161 صفحه
 نویسنده :      ویکرام بایسن
 مترجم ها  :     حسین نوروزی         مهدی مهذبی
چاپ اول   1395

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم