کتاب اصول کارآفرینی

50,000 

اصل اول امور مالی است. علت شکست بسیاری از کارآفرینان این است که نمی دانند چگونه پول خود را مدیریت کنند.

اصل دیگر موفقیت در کارآفرینی، کارمندان شما هستند.

سومین اصل حیاتی موفقیت در کارآفرینی توجه خاص به مشتری است.


نویسندگان :     کن بلانچارد            دن هوستن               اتان ویلیز
مترجم ها :        مهدی ایران نژاد پاریزی                           سرور جودکی

ناموجود

توضیحات

اصول کارآفرینی

1) پی ریزی مبانی یک سازمان

2) رشد در بستر دانش و معرفت

3) یادگیری صنعت

4) یافتن مشکل در راه کارآفرینی

5) پیدا کردن یک همکار خوب

6) دری گشوده می شود

7) تاسیس شرکت

8) مشکلات مالی شرکت در حال رشد

9) ارائه ی خدمات عالی و افسانه ای

10) کمک به کارکنان برای اوج گرفتن مانند عقاب

11) مسائل غرور

12) تغییر دادن اوضاع

13) جمع بندی آموخته ها

14) به جا گذاشتن یک میراث

انتشارات نشر مدیران

 

3_02_978-600-5899
163 صفحه
 نویسندگان :     کن بلانچارد            دن هوستن               اتان ویلیز
مترجم ها :        مهدی ایران نژاد پاریزی                           سرور جودکی
چاپ اول   1391

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم