کتاب تامین مالی استارتاپ ها

400,000 

در گام اول، سازو کار تأمین سرمایه از طریق فرشتگان کسب و کار و سرمایه گذاران خطرپذیر که در زمره ی سرمایه گذاری خصوصی قرار می گیرند تشریح شده است. در گام دوم، به معرفی ابزارهای تأمین مالی جایگزین خواهیم پرداخت. بدین منظور تأمین مالی جمعی، وام دهی فرد به فرد و تجارت فاکتور که رایج ترین ابزارهای تأمین مالی جایگزین در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه هستند به تفصیل توضیح داده خواهد شد. در گام آخر ابزارهای مبتنی بر حساب های دریافتنی و اوراق بهادارسازی دارایی ها که در مراحل میانی عمر سازمان که به منظور تأمین نقدینگی مورد نیاز بنگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد، تشریح خواهد شد

نویسندگان : سیدمحمدرضا حسینی     پرستو رفیعی وحید

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

استارتاپ ها و نقش آن ها در اقتصاد
تامین مالی استارتاپ ها
فرشتگان کسب و کار
سرمایه گذاری خطر پذیر
تامین مالی جمعی
وام دهی فرد به فرد
تامین مالی از طریق حساب های دریافتنی
تبدیل دارایی به اوراق بهادار اوراق بهادار با پشتوانه دارایی

 


انتشارات کتاب مهربان
978-600-407-278-6
320 صفحه
نویسندگان : سیدمحمدرضا حسینی     پرستو رفیعی وحید
چاپ اول 1398

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg