کتاب حسابداری و مدیریت پیمان های بلندمدت (جلد اول)

230,000 

ناموجود

توضیحات

کتاب حسابداری و مدیریت پیمان های بلندمدت

آشنایی با حرفه پیمانکاری

مراحل اجرای طرح

ثبت مخارج و عملیات مالی پیمان های بلندمدت در دفاتر پیمانکار و کارفرما

منابع شناخت و اندازه گیری سود پیمان های بلندمدت

حسابداری مخارج تامین مالی دارایی در جریان ساخت در دفاتر کارفرما

دستورالعمل حق بیمه پیمان های بلندمدت و مهندسین مشاور

آشنایی با انواع ضمانت نامه

انتشارات موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران

9_251_124_600_978
365  صفحه
نویسندگان  :       محمد حسین دهقانی تفتی              محمد علی جمعه زاده بافنده
چاپ اول   1392

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم