کتاب داستان یک رساله

30,000 

ببینید در دنیا بیش از هر چیز می خواهید به چه کاری بپردازید

آن کار را صرف نظر از موانع سر راه انجام دهید

موهبت هایی که از طریق این عشق و علاقه آموخته اید به دیگران هدیه کنید؛همان کسانی که با اشتیاق سوال می کنند.


نویسنده :     سیما مهذب حسینیان

ناموجود

توضیحات

کتاب داستان یک رساله

داستان یک رساله

1) کلیات

2) پیشینه

3) روش تحقیق

4) تجزیه و تحلیل نتایج

5) نتیجه گیری

6) دفاع

انتشارات نشر طراوت

 

4_62_978-964-2850
159 صفحه
 نویسنده :     سیما مهذب حسینیان
چاپ اول   ١٣٨٩

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم