کتاب دام های سازمانی: فرهنگ، رهبری، طراحی سازمان

250,000 

افراد، در جلسات موافقت خود را با مساله ابراز داشته و بعد از آنکه از اتاق بیرون میروند، گوش هایی را در خلوت پیدا کرده و نارضایتی خود را با آنها نجوا می کنند.
بدتر از همه، وقتی از افراد میپرسید که بالاخره چیزی تغییر خواهد کرد یا نه؟ همه با ناامیدی سر تکان میدهند. آنها مانند قربانیانی می مانند که در دام افتاده اند.
هیچ کس این وضعیت از زندگی سازمانی را دوست ندارد. در عین حال، ما خود را برای تغییر این وضع، ناتوان احساس میکنیم. ما میخواهیم نغییر کنیم، ولی نمیتوانیم. گویی در وضع موجود به دام افتاده ایم…
کتاب حاضر، ضمن بررسی چگونگی تشکیل این دام ها، راه های برون رفت از آنها را نیز مشخص کرده است. نویسنده همچنین به وضوح نشان داده است که چگونگی عدم توجه به شکل گیری و بروز دام ها، موجب دلسردی کارکنان، کاهش بهره وری و در نهایت، خسارت بسیار و یا فروپاشی سازمان را در پی خواهد داشت


نویسنده : کریس آرجریس
مترجم ها : مهزیار کاظمی‌ موحد، حمید رضا ایرانی، احمدافخمی, مه‌سیما کاظمی‌موحد

ناموجود

توضیحات

آموزش آنلاین مدیریت منابع انسانی (HRM)

کتاب دام های سازمانی: فرهنگ، رهبری، طراحی سازمان

چگونه با موقعیت های دشوار برخورد می کنیم؟

کار هایی که ما را به دام می اندازند

منشاء دام ها

رهبری و دام ها

فرهنگ،رهبری و دام ها

جمع بندی

انتشارات رسا

   978-964-317-849-9
172 صفحه
    نویسنده : کریس آرجریس
   مترجم ها : مهزیار کاظمی‌ موحد، حمید رضا ایرانی، احمدافخمی, مه‌سیما کاظمی‌موحد
چاپ اول 1392

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم