کتاب رهبری بحران

98,000 

ناموجود

توضیحات

کتاب رهبری بحران

افراد،تکنولوژی و بحران ها

عدم توفیق تفکر متعارف

نقص سازمان های سنتی

ایراد و واکنش های سنتی

خلاصه ای از سوابق بحران ها

خصوصیات سازمان ها

نقش تعارض در رهبری بحران

نقش مهم معنویت در رهبری بحران

 

انتشارات رسا

1_874_317_964_978
175  صفحه
 نویسنده  :      یان میتروف
 مترجم ها  :    سعید خیاط مقدم          علی دهقان نیری
چاپ اول   1393

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم