کتاب زنجیره تامین خدمات

150,000 

آنچه مسلم است اهمیت بخش خدمات تحت تاثیر تحولات اقتصاد جهانی در سطح کشورهای توسعه یافته و حتا در اقتصاد های در حال توسعه به سرعت در حال افزایش است که در برخی منابع علمی از آن با عنوان ” اقتصاد خدمت ” یاد میشود.


نویسندگان :          عادل آذر              سعیده منصوری
ناشر : انتشارات نگاه دانش

ناموجود

شناسه محصول: 1_978-964-157-337 دسته:

توضیحات

آموزش آفلاین لجستیک و مدیریت زنجیره تامین

آموزش آنلاین لجستیک و مدیریت زنجیره تامین

کتاب زنجیره تامین خدمات

مقدمه ای بر مدیریت زنجیره تامین و مدیریت زنجیره تامین خدمت

خدمت و کالا، چرایی و چیستی

اکو سیستم خدمت مفاهیم GDL و SDL

سیر تکاملی مدیریت زنجیره تامین خدمت-آناتومی، مولفه ها و ابعاد آن

دوگانگی مشتری-تامین کننده و زنجیره تامین دو طرفه در سازمان های خدماتی

نمونه های کاربردی مدیریت زنجیره تامین خدمت

کاربرد مدلسازی و شبیه سازی در زنجیره تامین و زنجیره تامین خدمت

شبکه زنجیره تامین

انتشارات نگاه دانش

 

1_978-964-157-337
216 صفحه
نویسندگان :          عادل آذر              سعیده منصوری
چاپ اول  ١٣٩٧

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم