کتاب سود بیشتر از ریسک کمتر

400,000 

از آنجایی که سرمایه گذاری ارتباط مستقیم و تاثیر گذاری بر کیفیت آینده ی شخص دارد، مطالعه و آموزش پیوسته و افزایش شناخت نسبت به رفتار بازارهای مالی و انتخاب بهترین عملکرد در شرایط مختلف، امری منطقی و امکان پذیر است.اصلی ترین موضوعی که نویسنده به آن اشاره میکند، تناقض با مفاهیمی است که همه روزه در زندگی مان با آنها سر و کار داریم.


نویسندگان :     پیم ون ویلت               جان د کانینگ
مترجم ها :       محسن اسلامی          کامیار نوربخش

ناموجود

توضیحات

کتاب سود بیشتر از ریسک کمتر

خلاف جهت هدفتان

آقای صرفه جو وارد بازار سهام میشود

لاکپشت خرگوش را شکست میدهد

اندکی از آن کافی است

نادیده گرفتن از هشتمین مورد  از عجایب جهان

فقط دیدگاه شما اهمیت دارد

جذابیت پنهان ریسک

ارزان بخرید و به یاد داشته باشید که روند حرکت دوست شماست

همه ی چیزهای خوب در این سه مورد است

تعقیب لاکپشت و خرگوش

موشکافانه بررسی کنید

آسوده خاطر بنشینید و تماشا کنید

انتشارات بورس

1_74_7872_600_978
179 صفحه
نویسندگان :     پیم ون ویلت               جان د کانینگ
مترجم ها :       محسن اسلامی          کامیار نوربخش
چاپ اول  1398

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم