کتاب علم پنهان قیمت و حجم

1,450,000 

این کتاب نتایج تجربیات تیموتی اُرد در بازارهای مالی را ارائه میدهد و به شما می آموزد چگونه روند کل بازار و همچنین بهترین سهام ها و یهترین و مناسب ترین صنعت ها رو برای معامله گری انتخاب کنید.


انتشارات آراد کتاب
نویسنده :         تیموتی اُرد
 ترجمه  :            فرهاد سلطانی       وحید امیریان

1 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب علم پنهان قیمت و حجم

١) مسیر من به سوی موفقیت در معامله گری
٢) مروری بر روش من
٣) فیزیک آنالیز حجم و قیمت
٤) رابطه قیمت و حجم
٥) ادغام “حجم اٌرد” با سوئینگ رابطه های قیمت و حجم
٦) روش “باد پشت”
٧) آنالیز سهم و آنالیز صنعت
٨) سهام طلا،تصویر کلی
٩) به کارگیری همه ابزارها
انتشارات آراد کتاب
0_395_186_600_978
232 صفحه
  نویسنده :         تیموتی اُرد
 ترجمه  :            فرهاد سلطانی       وحید امیریان
چاپ چهارم  ١٤٠١

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم