کتاب فراتر از پول

60,000 

کتاب فراتر از پول یک سوال را به چندین شیوه،سوال ها وروایت هایی را برای تدوین مجدد تصمیم های شغلی تان، در راستی هدف اصلی زندگی تان به کار می گیرد و آن این است که سهم و نقش شما چیست؟

نویسنده :    مارک آلبی ین
  مترجم :      جمال صوفیه

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

فراتر از پول

پیش درآمد : دامِ MBA

چه کسی هستید؟

چه می خواهید؟

چه کاری می توانید انجام دهید؟

به کجا  می خواهید بروید؟

نتیجه گیری : از موفقیت تا معنا

انتشارات به تدبیر

8_18_2583_964_978
158 صفحه
 نویسنده :    مارک آلبی ین
  مترجم :      جمال صوفیه
چاپ اول   1390

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg