کتاب فراتر از پول

60,000 

کتاب فراتر از پول یک سوال را به چندین شیوه،سوال ها و روایت هایی را برای تدوین مجدد تصمیم های شغلی تان، در راستی هدف اصلی زندگی تان به کار می گیرد و آن این است که سهم و نقش شما چیست؟


نویسنده :    مارک آلبی ین
  مترجم :      جمال صوفیه

ناموجود

توضیحات

فراتر از پول

پیش درآمد : دامِ MBA

چه کسی هستید؟

چه می خواهید؟

چه کاری می توانید انجام دهید؟

به کجا  می خواهید بروید؟

نتیجه گیری : از موفقیت تا معنا

انتشارات به تدبیر

8_18_2583_964_978
158 صفحه
 نویسنده :    مارک آلبی ین
  مترجم :      جمال صوفیه
چاپ اول   1390

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg