کتاب ماشین پول سازی

100,000 

زمانی که تنها  9 سال داشتم،شروع کردم به فرا گرفتن اینکه چگونه پولدار شوم. اگر فقط برایم درباره ی مدیریت پول،مسئولیت مالی و سرمایه گذاری سخنرانی می کردند، بعید میدانم که گوش میدادم و بعید میدانم که خیلی زود میتوانستم در زندگی به آزادی مالی برسم.

 نویسندگان :      رابرت کیوساکی        شارون لچر
 مترجم   :         علی رجبی ابهری

2 در انبار

مقدار:

توضیحات

ماشین پول سازی

انتشارات ستوس

4_9_978-600-92510
60 صفحه
 نویسندگان :      رابرت کیوساکی        شارون لچر
 مترجم   :           علی رجبی ابهری
چاپ سوم   1395

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg