کتاب مدیریت بر مبنای تحول در اندیشه و رفتار

29,000 

یک مرد یا یک زن، به عنوان یک مدیر، در باب خود، در باب تک تک افراد مجموعه خود و در باب کلیت سازمان، میبایست به تفکر و اندیشه بنشیند و توجه یا عدم توجه به هرکدام از آنها، نتایج و پیامدهای بزرگی برای سازمان خواهد داشت.


نویسندگان :     پرومود بارتا           ویجای بارتا
  مترجم :           آرش نصیرزاده

ناموجود

توضیحات

مدیریت بر مبنای تحول در اندیشه و رفتار

1) مدیریت خود

2) مدیریت خانواده

3) مدیریت دوستان

4) مدیریت کارمندان

5) مدیریت مشتریان

6) مدیریت رقبا

7) مدیریت فروش و خدمات

8) مدیریت بازاریابی

9) مدیریت سلامتی و شادی

10) مدیریت افکار

انتشارات انستیتو ایزایران

0_78_964-7249
323 صفحه
 نویسندگان :     پرومود بارتا           ویجای بارتا
  مترجم :           آرش نصیرزاده
چاپ دوم   ١٣٨٤