کتاب مدیریت پروژه ناب

270,000 

 • نقش مدیر پروژه
 • ریسک پذیری در محیط ناب
 • زیربنای عملیاتی مدیریت پروژه ناب

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مترجم : پریسا فلکی، مسعود کسایی

49 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب مدیریت پروژه ناب

 •  تعریف مدیریت پروژه ناب
 •  تعیین زمان استفاده از مدیریت پروژه ناب
 •  پروژه ها همان کسب و کارند
 •  تیم های چند وظیفه ای،سازمان دهی برای چابکی
 •  نقش مدیر پروژه
 •  تیم پروژه ناب
 •  برنامه ریزی برای سرعت عمل
 •  ریسک پذیری در محیط ناب
 •  مدیریت:خلق محیط ناب
 •  زیربنای عملیاتی مدیریت پروژه ناب
 • مدیریت پرتفوی ناب:هماهنگی پروژه های تاکتیکی با استراتژی کسب و کار
 •  ادغام مدیریت پروژه و مدیریت پرتفو با فرآیند توسعه محصول برای موفقیت کسب و کار

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

9786001730443

 

281 صفحه

 

پریسا فلکی – مسعود کسایی

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم