کتاب نقشه راه بازاریابی روشها معیارها و ابزارها

160,000 

نقشه راه بازاریابی فرآیند شناسایی معیارهایی است که شاخص های معتبری از عملکرد بازاریابی در زمینه های پیگیری اهداف آن ، پیگیری این معیارها در گذر زمان و استفاده از نتایج برای بهبود نحوه ی انجام بازاریابی هستند. مولفه های این تعریف عبارت اند از : شاخص های معتبر،پیگیری اهداف،نظارت بر معیارها  در گذر زمان و بهبود عملکرد بازاریابی.

نویسنده :         جری رکلی
 مترجم ها   :         امین اسد اللهی               مهدی خیر آبادی

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

فصل اول / نقشه راه بازاریابی

فصل دوم / چشم انداز نقشه راه بازاریابی

فصل سوم / تاثیر نقشه راه بازاریابی

فصل چهارم / فرآیند نقشه راه بازاریابی

فصل پنجم / آغاز کار نقشه راه

فصل ششم / بازده سرمایه گذاری

فصل هفتم / داشبوردهای بازاریابی

فصل هشتم / ابزارها و فناوری ها

فصل نهم / به سوی داده محور شدن

فصل دهم / افق نقشه راه بازاریابی

 


انتشارات بازاریابی

 

8_978-600-6982-58
195 صفحه
 نویسنده :         جری رکلی
 مترجم ها   :         امین اسد اللهی               مهدی خیر آبادی
چاپ اول  1395

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg