کتاب واقعیت

490,000 

جهان با وجود تمام نقص‌هایش در حالت بسیار بهتری از چیزی که ما ممکن است تصور کنیم، قرار دارد. این بدین معنی نیست که نگرانی‌های واقعی وجود ندارند، اما وقتی که همواره در مورد همه مسائل، به جای پذیرش یک جهان‌بینی مبتنی بر واقعیت، صرفا نگران هستیم، توانایی‌مان را در تمرکز بر مسائل مهم‌تر و واقعی‌تر از دست می‌دهیم.در واقع، اکثریت قریب به اتفاق جمعیت جهان در جایی در میانه مقیاس درآمدی جهانی زندگی می‌کنند. شاید آن‌ها طبقه متوسطی نباشند که ما فکر می‌کنیم، اما در فقر شدید هم زندگی نمی‌کنند. دختران‌شان به مدرسه می‌روند، فرزندان‌شان واکسینه می‌شوند، در خانواده‌هایی با دو فرزند زندگی می‌کنند، و تمایل دارند برای تعطیلات که به خارج از کشور بروند

نویسندگان : هانس روسلینگ، اولا روسلینگ، آنا روسلینگ رونلاند
مترجم: بهار رحمتی

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

فصل اول: غریزه شکاف
فصل دوم: غریزه منفی‌گرا
فصل سوم: غریزه پیروی از خط مستقیم
فصل چهارم: غریزه ترس
فصل پنجم: غریزه اندازه
فصل ششم: غریزه کلی‌گرا
فصل هفتم: غریزه سرنوشت
فصل هشتم: غریزه نگرش تک بعدی
فصل نهم: غریزه سرزنش
فصل دهم: غریزه فوریت
فصل یازدهم: واقعیت در عمل

 


نشر نوین
978-600-873-853-4
316 صفحه
نویسندگان : هانس روسلینگ، اولا روسلینگ، آنا روسلینگ رونلاند
مترجم: بهار رحمتی
چاپ سیزدهم 1399

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg