کتاب یادگیری موبایلی – پارادایم جدیدی در یادگیری مجازی

250,000 

 • آموزش و یادگیری
 • یادگیری الکترونیکی
 • یادگیری موبایلی

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولفین: اباصلت خراسانی – پژمان کنعانی نیری

45 در انبار

مقدار:

توضیحات

یادگیری موبایلی

 • فصل اول /  آموزش و یادگیری
 • فصل دوم /  یادگیری الکترونیکی
 • فصل سوم /  یادگیری موبایلی
 • فصل چهارم /  تاریخچه یادگیری موبایلی
 • فصل پنجم /  تعاریف و ویژگی های یادگیری موبایلی
 • فصل ششم /  عناصر و ویژگی های اساسی یادگیری موبایلی
 • فصل هفتم /  نقاط تفاوت یادگیری موبایلی از یادگیری الکترونیکی
 • فصل هشتم /  وسایل فنی مورد استفاده در یادگیری موبایلی
 • فصل نهم /  چارچوب یادگیری موبایلی

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-144-0

 

203 صفحه

 

 نویسندگان :  اباصلت خراسانی                  پژمان کنعانی نیری

 

چاپ اول 1395

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg