آموزش سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه(وبینار آنلاین)

7,500,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید
مدرس : آقای مهدی عرب
ساعت : ١٤ الی ١٨
تعداد جلسات : ١ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه :

١) دبیرخانه و تعاریف و وظایف مربوطه

٢) اتوماسیون اداری و تعاریف مربوطه

٣) مباحث امنیت در اتوماسیون اداری و الکترونیکی

٤) مثالی عملی و کاربردی از بحث امنیت در دبیرخانه ها و اتوماسیون های اداری 

٥) انواع نامه های اداری و کاربردهای آن در گروه های مختلف

٦) مثالی عملی و کاربردی از بحث نامه های اداری

٧) بایگانی و آرشیو و توضیحات و تعاریف

٨) مثالی عملی و کاربردی در بحث بایگانی اسناد

٩) انواع تهدیدات در بایگانی و پرسنل مربوطه

١٠) روش های افزایش امنیت در بحث نگهداری اسناد

١١) مثالی کاربردی در بحث افزایش امنیت نگهداری اطلاعات


شما ممکن است به دوره آنلاین آموزشی مدیریت اسناد مدارک و فن بایگانی نیز علاقه مند باشید