آموزش مجازی ارزیابی و واکنش در شرایط اضطراری(وبینار آنلاین)

6,600,000 

تاریخ :  برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید

مدرس : آقای محمدرضا شصتی

ساعت  : ١٤ الی ١٨

 تعداد جلسات :  ٢ جلسه

ناموجود

توضیحات

آموزش مجازی مدیریت بحران و ایمن سازی

محتوای آموزش مجازی ارزیابی و واکنش در شرایط اضطراری :

قسمت اول- طرح ریزی اضطراری شامل :

١) تعاریف و مفاهیم
٢) اهداف طرح مدیریت اضطراری
٣) بازنگری طرح مدیریت اضطراری
٤) الزامات قانونی
٥) طرح ریزی اضطراری(انواع وضعیت های اضطراری،کمیته اضطراری و…)

قسمت دوم- پیاده سازی طرح اضطراری شامل :


٦) اقدامات قبل از وقوع شامل : ارزیابی ریسک،طرح ها و برنامه های ایمنی
٧) اقدامات حین وقوع شامل : اطلاع از حادثه اضطراری،ارسال تجهیزات ایمنی و آتش نشانی و …
٨) 
اقدامات پس از وقوع شامل :
نجات  و درمان مصدومین و انجام کمک های اولیه، تخلیه اضطراری و …