آموزش مجازی حسابداری خزانه و امور تنخواه گردانی(وبینار آنلاین)

7,500,000 

تاریخ :  برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید

مدرس : آقای علیرضا رحیم پور

ساعت  : ٩ الی ١٣

 تعداد جلسات :  ١ جلسه

ناموجود

توضیحات

آموزش مجازی حسابداری خزانه و امور تنخواه گردانی :

١) خزانه داری
٢) عملیات دریافت و پرداخت
٣) اسناد تجاری
٤) اسناد تجاری دولتی
٥) قوانین و استاندارد های خزانه داری
٦) مغایرت گیری و کنترل
٧) آیین نامه های مرتبط با خزانه داری
٨) گزارش های خزانه داری
٩) بایگانی خزانه داری
١٠) مفهوم تنخواه گردان حسابداری
١١) تنخواه گردان کیست و وظایف آن چیست؟
١٢) هدف از ایجاد تنخواه گردان چیست؟
١٣) انواع تنخواه گردان
١٤) روش های ثبت تنخواه گردان
١٥) ویدئو آموزش روش های ثبت تنخواه گردان و سند حسابداران تنخواه
١٦) تفاوت تنخواه گردان با حساب صندوق چیست؟
١٧) رسید و اسناد تنخواه گردان
١٨) تنخواه به چه مواردی تعلق میگیرد
١٩) نمونه فرم تنخواه گردان حسابداری
٢٠) نحوه رسیدگی به اسناد تنخواه گردان