آموزش ٥٠ مسیر مشتری یابی صادراتی(وبینار آنلاین)

8,750,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید

مدرس :  آقای علی هادی

ساعت : ١٤ الی ١٨

تعداد جلسات : ٢ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش ٥٠ مسیر مشتری یابی صادراتی :

محتوا به زودی در دسترس قرار میگیرد