وبینار آموزشی ارتباط موثر در بازاریابی و فروش

3,500,000 

تاریخ :  21 آذر

مدرس : آقای فرشید باقری

30;17- 30;13

 تعداد جلسات :  ١ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای دوره :

• الفبای ارتباط موثر
• تیپ شناسی و شناخت انواع مشتریان
• نیازهای مادی و عاطفی مشتریان
• چگونه مذاکرات موفق داشته باشیم
• نکات ارتباط تلفنی در فروش
• انواع مدل های فروش
• روش های متقاعدسازی در فروش
• انواع روش های بستن فروش