وبینار آموزشی اصول انتظامات و حفاظت فیزیکی

4,300,000 

تاریخ : 17 و 24 آبان
مدرس : آقای رحمان نوری
ساعت : 30;17- 30;13
تعداد جلسات : ٢ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای دوره : 

• وظایف و ماموریت های کارکنان انتظامات و نگهبانی
• آشنایی با وسایل و تجهیزات نگهبانی
• شناسایی مفاهیم و اصطلاحات ماموریتی انتظامات و حفاظت فیزیکی
• شناخت تهدیدات و شیوه های مقابله با آن
• آشنایی با حفاظت فیزیکی و عوامل پشتیبانی کننده آن
• آشنایی با مهم ترین اهداف کنترل و بازرسی
• اجرای گشت زنی کارکنان انتظامات و شناخت شیوه¬های جدید
• ده اصل مهم و کاربردی در برخورد با مراجعین
• شیوه گزارش نویسی ساده در انتظامات
• وضعیت ظاهری نگهبان و شناخت لباس فرم و تجهیزات مرتبط
• دانستنی های حقوقی کارکنان حفاظت فیزیکی
• شیوه رفتار با افراد عصبانی و اقدامات موثر رفتاری
• شناسایی الگوهای کلامی و رفتاری کارکنان حفاظت فیزیکی