آموزش مجازی اصول انتظامات و حفاظت فیزیکی(وبینار آنلاین)

5,800,000 

تاریخ :  ١٥ و ١٦ مرداد
مدرس : آقای محمد علی تحسینی
ساعت :  ١٤ الی ١٨
تعداد جلسات : ٢ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای آموزش مجازی اصول انتظامات و حفاظت فیزیکی : 

• وظایف و ماموریت های کارکنان انتظامات و نگهبانی
• آشنایی با وسایل و تجهیزات نگهبانی
• شناسایی مفاهیم و اصطلاحات ماموریتی انتظامات و حفاظت فیزیکی
• شناخت تهدیدات و شیوه های مقابله با آن
• آشنایی با حفاظت فیزیکی و عوامل پشتیبانی کننده آن
• آشنایی با مهم ترین اهداف کنترل و بازرسی
• اجرای گشت زنی کارکنان انتظامات و شناخت شیوه های جدید
• ده اصل مهم و کاربردی در برخورد با مراجعین
• شیوه گزارش نویسی ساده در انتظامات
• وضعیت ظاهری نگهبان و شناخت لباس فرم و تجهیزات مرتبط
• دانستنی های حقوقی کارکنان حفاظت فیزیکی
• شیوه رفتار با افراد عصبانی و اقدامات موثر رفتاری
• شناسایی الگوهای کلامی و رفتاری کارکنان حفاظت فیزیکی