آموزش مجازی اصول انتظامات و حفاظت فیزیکی(وبینار آنلاین)

9,400,000 

تاریخ : ٢٣ و ٣٠ تیر
مدرس : آقای حمزه احمدی
ساعت :  ١٤ الی ١٨
تعداد جلسات : ٢ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای آموزش مجازی اصول انتظامات و حفاظت فیزیکی : 

١) شرح وظایف نگهبان
٢) اصول رفتاری
٣) انواع ارتباطات(کلامی و غیر کلامی)
٤) مشاهده و توصیف
٥) دانستنی های حقوقی ویژه انتظامات
٦) چگونگی برخورد با بسته ها و اشیا مشکوک
٧) رعایت اخلاق حرفه ای و مشتری مداری
٨) حفاظت فیزیکی و پارامتر های آن
٩) پیشگیری از وقوع جرایم و راه های آن
١٠) گشت زنی و نحوه بازرسی افراد و خودرو ها
١١) آشنایی با گزارش نویسی در واحد انتظامات
١٢) الگوهای رفتاری نگهبانان و ایفای وظیفه
١٣) حفاظت گفتار در شغل انتظامات

١٤) انواع تهدیدات و خطرات در شغل انتظامات


شما ممکن است به دوره آموزشی آفلاین حراست و حفاظت فیزیکی علاقه داشته باشید