آموزش مجازی تعهد و تعلق سازمانی(وبینار آنلاین)

3,300,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید
مدرس آقای مسعود پاک نیت راد
ساعت : _
تعداد جلسات : 1 جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش مجازی تعهد و تعلق سازمانی : 

 

١) تعیین و بررسی نکات مهم درماهیت تعهد و تعلق سازمانی
٢) عدم درک ماهـیـت تعهد سـازمانی، چه عواقبی درپی خواهد داشت؟
٣) ارزشـمندترين دارايـي ها سازمان‏ها چه چیزها یا چه کسانی هستند؟
٤) تعهد سازمانی درواقع یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است
٥) راه‏کارهای ایجاد نگرش مثبت در کارکنان کدامند؟
٦) برخی روش‏های اثر بخش درتغییرنگرش
٧) تعهد سازمانی را چگونه میتوان اندازه‌گیری کرد؟
٨) تعهد سازمانی و تفاوت آن با وابستگی و رضایت شغلی
٩) دیدگاه‏های متفاوت در مورد تعهد سازمانی کدامند؟
١٠) بیان مصادیق رفتاری و عمل‏کردی کسانی که تعهد و تعلق سازمانی بالایی دارند
١١) انواع تعهد چیست
١٢) راهکارهای افزایش تعهد سازمانی کدامند و چگونه تعهد سازمانی را بهبود بخشیم؟