آموزش تهیه و تدوین برنامه بازاریابی (marketing plan)

5,000,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید
مدرس : آقای سید حجت بزاز زاده
ساعت : _
تعداد جلسات : 2 جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش تهیه و تدوین برنامه بازاریابی : 

١) آشنایی با مفاهیم اولیه بازاریابی
٢) چگونگی طراحی بوم کسب و کار براساس Business Model Canvas
٣) ٦ فاز عملیاتی در طراحی برنامه جامع بازاریابی marketing plan
٤) آشنایی با قواعد تحقیقات بازاریابی Marketing Research
٥) قواعد بخش بندی بازار و تعیین بازار هدف Target Market & Segmentation
٦) اصول طراحی پرسشنامه عملیاتی  Reliability and Validity
٧) تعیین بودجه بازاریابی و تبلیغاتی شرکت برای سال پیش رو Promotion Budget
٨) آشنایی با قواعد برندینگ از طراحی هویت بصری گرفته تا IMC
٩) برنامه ریزی جهت اجرای کمپین برندسازی و تبلیغاتی Branding & Advertising Campaign
١٠) برنامه استراتژیک بازاریابی دیجیتال Digital Marketing
١١) طراحی و بازنگری هویت بصری دیجیتال برند UI & UX
١٢) بهینه ساز سایت در موتورهای جستجو Search engine optimization
١٣) تبلیغات کلیکی در گوگل و رسانه های اجتماعی Adwords
١٤) تدوین استراتژی حضور در رسانه های اجتماعی Social Marketing
١٥ ارائه خدمات کامل تولید و انتشار محتوا جهت وب سایت و رسانه های اجتماعی Content Marketing